Huy động vốn – Các hộ kinh doanh làm thế nào để khơi thông nguồn vốn?

Khi bài toán về huy động vốn  được giải quyết hiệu quả, các hộ kinh doanh cá thể sẽ có thêm động lực phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hộ kinh doanh tại Việt Nam và câu chuyện nguồn vốn Các hộ kinh doanh vừa và nhỏ khó huy