Các nước đang quản lý cho vay ngang hàng như thế nào?

Trong một báo cáo mới đây, TS. Cấn Văn Lực và Trung tâm nghiên cứu BIDV cho biết, thực tế mô hình cho vay này đã xuất hiện được hơn 10 năm. Cụ thể, cho vay ngang hàng lần đầu xuất hiện tại Anh Quốc vào năm 2005 với công ty P2P đầu tiên là

P2P Lending hút nhà đầu tư tài chính thời công nghệ

Sự lớn mạnh của cuộc cách mạng 4.0 đã góp phần xóa bỏ rào cản tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp cũng như những người có nhu cầu vay vốn thông qua mô hình P2P Lending, hay còn gọi là cho vay ngang hàng. Công nghệ thay đổi “cuộc chơi” Nền kinh tế chia